Universitat Rovira i Virgili

Recerca

Publicacions 2015

Maria Llop (01-2015): "Els costos Energètics a Catalunya: Una Anàlisi Sectorial Desagregada".

Josep-Maria Arauzo-Carod (02-2015): "Activitats de generació d'energia: geografia i implicacions econòmiques".

Publicacions 2016

Josep-Maria Arauzo-Carod (01-2016): "Geografia de la producció energètica: Una primera aproximació a les característiques del sector energètic a la demarcació de Tarragona".

Miquel Àngel Bové Sans i Misericòrdia Domingo Vernis (02-2016): "Política energética y difusión de la generación eléctrica renovable en Cataluña".

Maria Llop (03-2016): "Composició de la demanda d'energia a Catalunya (2011)".

Publicacions 2017

Maria Llop i Joan Mira (01-2017): "El sector energètic a la demarcació de Tarragona (2014): aspectes geogràfics i socioecònomics"